دبیر علمی

دبیر علمی

بعد از تایید بر اساس رايزني با اعضای شورای سیاست گذاری از بین آنها یک نفر به عنوان دبیر علمی کنفرانس انتخاب میشود ، رئيس کنفرانس فردي را كه ترجيحا" واجد شرايط زير باشد به عنوان دبير کنفرانس اعلام میکند: 

-  درجه دانشياري به بالا  داشته باشد( این امر امتیاز ویژه ای دارد )
- خود سابقه ارائه مقاله در کنفرانس ها و چاپ مقاله را داشته باشد .(هماهنگی پذیرش مقالات با دبیر علمی است )

وظايف دبير علمي همايش به شرح ذيل است:


1. نظارت بر روند ارزيابي مقالات و تایید نهایی مقالات ؛
2. اداره جلسات کميته علمي؛
3. جمع‌بندي نتايج و دستاوردهاي کنفرانس در مراسم اختتاميه و اعلام در جلسه پایانی ارزیابی ؛
4. عضو کمیته راهبردی (با کمیته علمی متفاوت است )  

    نظرات