دبیر کنفرانس

دبیر کنفرانس

دبیر کنفرانس شخصی حقیقی است که توسط رییس کنفرانس تعیین می شود. - دبیر کنفرانس باید حداقل تحصیلات کارشناسی در ...

ادامه خبر
دبیر علمی

دبیر علمی

بعد از تایید بر اساس رايزني با اعضای شورای سیاست گذاری از بین آنها یک نفر به عنوان دبیر علمی ...

ادامه خبر