فهرست سالن کنفرانس
  • 60 مورد
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتیمرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی واقع در شمالی ترین نقطه ی شهر تهران افتخار دارد که به ...

سالن نرگس هتل سیمرغسالن نرگس هتل سیمرغ

سالن نرگس هتل سیمرغ

سالن نرگس هتل سیمرغ یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغسالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ

سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ

سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن همایش لالهسالن همایش لاله

سالن همایش لاله

سالن همایش لاله، زیر مجموعه موسسه فرهنگی هنری ایثار می باشد.

سالن کنفرانس یاسسالن کنفرانس یاس

سالن کنفرانس یاس

سالن کنفرانس یاس، زیر مجموعه موسسه فرهنگی هنری ایثار می باشد.

سالن کنفرانس صباسالن کنفرانس صبا

سالن کنفرانس صبا

سالن کنفرانس صبا، زیر مجموعه موسسه فرهنگی هنری ایثار می باشد.

سالن همایش آدینهسالن همایش آدینه

سالن همایش آدینه

سالن همایش آدینه، زیر مجموعه موسسه فرهنگی هنری ایثار می باشد.

تالار وزارت کشورتالار وزارت کشور

تالار وزارت کشور

تالار وزارت کشور یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانتالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران یک سالن کنفرانس و سالن نمایشگاه در شهر تهران می باشد

سالن کنفرانس وزارت نیروسالن کنفرانس وزارت نیرو

سالن کنفرانس وزارت نیرو

سالن کنفرانس وزارت نیرو یک سالن کنفرانس و سالن نمایشگاه در شهر تهران می باشد

سالن همایشهای برج میلادسالن همایشهای برج میلاد

سالن همایشهای برج میلاد

سالن همایشهای برج میلاد یک سالن کنفرانس و سالن نمایشگاه در شهر تهران می باشد

سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانسالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی

مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی

مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی یک سالن کنفرانس و سالن نمایشگاه در شهر تهران می باشد

کانون اسلامی انصارکانون اسلامی انصار

کانون اسلامی انصار

کانون اسلامی انصار با فراهم آوردن بسترهایی مانند سراهای آموزشی و تالارهای متعدد و متنوع، دعوت از اساتید برجسته امکان ...

سالن همایش بن ژیوارسالن همایش بن ژیوار

سالن همایش بن ژیوار

اجاره سالن همایش و فضاهای آموزشی