کمیته تشریفات

کمیته تشریفات

استقبال از شرکت کنندگان در همایش در بدو ورود به شهر-استقرار و اسکان شرکت کنندگان در محل های تعیین شده- ...

ادامه متن
کمیته روابط عمومی و رسانه ها

کمیته روابط عمومی و رسانه ها

وظایف کمیته روابط عمومی و رسانه ها در یک همایش :1- انتشار فراخوان همایش: - از طریق مطبوعات و نشریات ...

ادامه متن
کمیته انتشارات

کمیته انتشارات

- انتشار برنامه اجرایی همایش (جدول زمانی روزهای برگزاری - تهیه سربرگ های همایش - چاپ پوستر همایش - انتشار ...

ادامه متن
 کمیته علمی

کمیته علمی

کمیته علمی در کنفرانس، تیم ارتباط با مولفین می باشد. شرح وظایف: 1. گرفتن مقالات از طریق وب سایت 2. ...

ادامه متن
کمیته نمایشگاه

کمیته نمایشگاه

پلان نمایشگاه، درجه بندی غرفه ها، تعرفه غرفه ها، شرایط در اختیار گرفتن غرفه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، زمان ...

ادامه متن
کمیته حامیان

کمیته حامیان

جذب حمایت مالی به منظور تأمین هزینه های کنفرانس فرآیندی است، که باید به صورت کامل و با در نظر ...

ادامه متن
کمیته های اجرایی

کمیته های اجرایی

ستاد اجرایی: متشکل از گروه هایی است، که توسط کمیته اجرایی یا دبیر اجرایی تعیین می شوند. ستاد اجرایی حداقل ...

ادامه متن
کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

با توجه به برنامه زمان بندی و بودجه ریزی انجام شده باید ساز و کار مناسبی برای اطلاع رسانی و ...

ادامه متن
دبیر کنفرانس

دبیر کنفرانس

دبیر کنفرانس شخصی حقیقی است که توسط هیات رییسه یا رییس کنفرانس تعیین می شود.دبیر کنفرانس باید حداقل تحصیلات کارشناسی ...

ادامه متن
دبیر علمی

دبیر علمی

وظايف دبير علمي همايش به شرح ذيل است:1. نظارت بر حسن انجام امور؛2. همکاري با معاونت پژوهش و ساير مراکز ...

ادامه متن