چرا همایش برگزار می کنیم؟

چرا همایش برگزار می کنیم؟

برگزاري همايش و سمينارهاي علمي تلاشي در راستاي اغناء روحيه جستجوگري و كاوشگري جامعه علمي دانشگاهي براي كسب معلومات و اطلاع از يافته هاي جديد در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایشها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.
يكي از فعاليتهاي مهم دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی، برگزاري همايشهاي بين المللي و داخلي مي باشد كه معمولا از طريق همكاري مشترك یک یا چند دانشگاه و انجمن علمی، مراكز تحقيقات و سازمان ها اجرا مي شود.

    نظرات