نامگذاری همایش

نامگذاری همایش

همانظور که در بخش انواع همایش ذکر شد، برای ناگذاری صحیح یک همایش، ابتدا باید سطح برگزاری همایش مشخص شود. برخی از دانشگاهها و موسسات به صورت داخلی، دستورالعمل مشخصی برای کنفرانسها دارند و ظرفیت هر واحد و دانشگاه بر اساس امکانات موجود تعیین شده است.

قبل از هر چیز باید سطح برگزاری کنفرانس تعیین شود. کنفرانسهای دانشجویی توسط انجمنهای علمی دانشجویی برگزار می شوند که در حال حاضر کنفرانسهای دانشجویی مهندسی برق و همچنین کنفرانسهای دانشجویی مهندسی عمران از نمونه کاملا موفق کنفرانسهای دانشجویی در کشور هستند. کنفرانسهای دانشجویی معمولا به صورت خودجوش و تقریبا آماتوری برگزار می شوند و بیشتر از اینکه جنبه علمی آنها اهمیت داشته باشد، تجربیاتی که دانشجویان در روند برگزاری همایشها کسب می کنند اهمیت ویژه ای دارد. این کنفرانسها معمولا با حمایت مالی دانشگاه برگزاری می شوند.

برخی از کنفرانسهای دانشجویی اخیر در کشور، از نظر علمی و کیفیت برگزاری به مراتب از کنفرانسهای ملی و بین المللی کشور در جایگاه بالایی قرار داشته اند و عملکرد آنها قابل تحسین بوده است.

شرایط برگزاری یک کنفرانس بین المللی نیز در بخش انواع همایش ذکر شد که حتما باید دانشگاهها و سازمانها به این امر توجه داشته باشند و فقط با ذکرعنوان بین المللی قصد مهم جلوه دادن کنفرانس را نداشته باشند.

در حال حاضر تعدادی از کنفرانسها در کشور، در چندین دوره متوالی برگزار شده است و به دوره سی ام خود نزدیک می شود لذا برگزار کنندگان کنفرانسهای جدید نیز باید حدالامکان به این موضوع توجه کنند که اگر کنفرانسی به صورت دوره ای توسط یک سازمان برگزار می شود، به هیچ عنوان به دنبال برگزاری دوره دیگری از آن کنفرانس را نداشته باشند و موضوع کنفرانس را به صورت دقیقتر انتخاب نمایند تا شاهد شکوفایی روز افزون جامعه علمی کشور باشیم.

    نظرات