روشهای مختلف برگزاری کنفرانس

روشهای مختلف برگزاری کنفرانس

کنفرانسها در سالهای گذشته فقط به صورت حضوری (فیزیکی) برگزار می شدند ولی در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی سفارشی سازی شده، و نرم افزارهایی تخصصی ویدیو کنفرانس، امکان برگزاری در بستر مجازی نیز برای کنفرانسها فراهم گردیده است.

مخصوصا در دوران پاندمی کرونا، دبیرخانه کنفرانسها با توجه به محدودیتهای اعمال شده برای قرنطینه و خطر شیوع بیماری، نیازمند تجدید نظر در شیوه برگزاری کنفرانسها بودند. طی دو سال اوج شیوع کرونا، تقریبا تمامی همایشهای ایران به صورت مجازی و در بستر اینترنت برگزار گردید. 

اگر بخواهیم برگزاری کنفرانسها را دسته بندی کنیم، سه دسته بندی زیر قابل تعریف هستند:

کنفرانس حضوری:
در این نوع از کنفرانسها، شرکت کنندگان با حضور در یک محل برگزاری (سالن کنفرانس) به مذاکره و تبادل نظر می پردازند که همان شیوه سنتی برگزار همایش است و بسیاری از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان طبق عادت این روش را ترجیح میدهند. در این کنفرانسها، تمام مفاهیم و مزایای یک کنفرانس فراهم می باشد. همانطور که میدانیم کنفرانس فقط محل سخنرانی علمی و ارائه دستاوردها نیست، بلکه دیدارهای چهره به چهره افراد در این نشستها هست که به کنفرانس هویت می بخشد و کل اتفاقات یک کنفرانس از نشستهای جانبی، مراسم ناهار و یا مهمانی های شام پایان کنفرانس و یا نمایشگاههای جانبی همگی در راستای هم افزایی و ایجاد ارتباطات جدید و تحکیم ارتباطات قبلی بین شرکت کنندگان در این نوع کنفرانس اتفاق می افتد. 

 

کنفرانس مجازی:

در این روش برگزاری، شرکت کنندگان فقط به صورت مجازی در همایش شرکت میکنند و نیازی به حضور فیزیکی در محل برگزاری نیست و اصولا محلی برای حضور وجود ندارد. با وجود اینکه در این نوع از کنفرانسها، هیجان یک رویداد حضوری ذکر شده در فوق وجود ندارد، ولی در شرایط خاصی مانند محدودیتهایی که در پاندمی کویید ایجاد شد، و یا در شرایطی که شرکت کنندگان امکان حضور ندارند، بهترین گزینه برای برپایی همایش می باشد. 

 

کنفرانس ترکیبی یا هیبرید (Hybrid Events):

رویدادهای هیبریدی، شکل جدیدی از روش برگزاری همایشهای علمی می باشند. کنفرانس اصلی در سالن برگزاری با حضور تعدادی از متخصصان و شرکت کنندگان برگزاری می شود ولی همزمان امکان شرکت در کنفرانس به صورت مجازی نیز وجود دارد و شرکت کنندگانی که به دلایل متعدد امکان حضور در محل برگزاری را ندارند، می توانند از طریق زیر ساخت مجازی، وارد سالن همایش شده و به سخنرانی ها گوش دهند و یا در بحث ها شرکت نمایند.

 

جمع بندی:

با توجه به توضیحات فوق، تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری کنفرانس بر اساس شرایط دبیرخانه و شرکت کنندگان و گستردگی همایش بر عهده برگزار کنندگان رویداد است ولی برگزاری یک رویداد هیبرید میتواند مزایای برگزاری کنفرانس را دو چندان کند و امکان مشارکت گسترده را برای مخاطبان فراهم نماید. 

 

    نظرات