اسپانسرشیپ

اسپانسرشیپ

انجمن ها و یا سازمان های برگزارکننده یک کنفرانس بدون کمک حمایت مالی درست و برنامه ریزی برای جذب حامیان مالی  به برگزاری یک کنفرانس موفق نمیشوند و قطعا احتیاج به اسپانسرشیپ یا سرمایه گذار خوب برای رویداد خود دارند .

در بحث اسپانسری یک نکته مهم که بسیار حائز اهمیت است که سرمایه گذاری در یک کنفرانس تنها پیشتیبانی صرف از آن کنفرانس نیست بلکه آن حامی و سرمایه گذار دیدگاه، رسالت و ارزش های آن کنفرانس را نیز پشتیبانی میکند . و این بدان معناست که که این نوع روابط تنها برای سود نیست و در شرایط عملی باید هم سازمان ها و انجمن های برگزارکننده و هم اسپانسرها و سرمایه گذاران دیدگاهی مشترک داشته باشند تا باعث ایجاد  روابط بلندمدت بین آنها شود .و این همان معنای سود و فایده برای هر دوطرف است .

از طرفی به غیر از سرمایه گذارانی که خود انجمن ها با تعامل و ارتباطاتشان برای کنفرانس خود جذب میکنند شرکت های جذب اسپانسری وجود دارند که خلاقانه و با استفاده از داده های غنی و ارتباطات گسترده شان میتوانند راهی برای ارتباط برقرارکردن بین افراد و سازمان های قدرتمند  به عنوان حامی و انجمن برگزارکننده ایجاد کنند ، ایجاد چنین ارتباطاتی باعث حضور تعداد زیادی مخاطب جهت تعاملات معنی دار خواهد شد . و نتایجی پایدار برای انجمن و سازمان برگزارکننده ایجاد میکند ، این شرکت ها باعث دسترسی گسترده تر به شرکت کنندگان در ارائه کنفرانس میشوند و به حامیان این فرصت را میدهند تا ارتباطات با ارزشی ایجاد کنند .

در نتیجه شرکت های جذب اسپانسر  آگاهی کلی از محورهای کنفرانس ها را  افزایش میدهند ، وجود حامیان خوب یکی از استراتژی های مورد استفاده برای تعامل است که این شرکت ها در جذب این حامیان خبره اند .البته از طرفی این قرارداده ها برای اسپانسرها نیز  موثر است چرا که اسپانسرها  با حمایت خود  باعث میشوند شرکت کنندگان آنها را در سراسر کنفرانس ببینند و احتمال بیشتر ی وجود دارد که به مرور زمان و طی فعالیت های آینده شان نه تنها نامشان دیده شود بلکه بتوانند یک سخنرانی و برگزاری یک کارگاه در رویدادی که حامی آن هستند داشته باشند چون این موضوع میتواند به عنوان بخشی از قرارداد نیز مورد مذاکره قرار بگیرد .

 

از یک طرف باید خاطرنشان کرد شرکت های حامی یا به اصطلاح اسپانسرهای کنفرانس بر اساس خدماتی که ارائه میدهند یکسری خدمات هم از خود برگزارکنندگان دریافت میکنند :

 

استفاده از لوگوی شرکت حامی در تمامی تبلیغات کنفرانس

خوشامدگویی شرکت حامی در روز کنفرانس

درج لوگوی شرکت حامی بر روی بنر

اختصاص زمانی برای سخنرانی به مدیریت شرکت حامی

ارائه غرفه تبلیغاتی به شرکت حامی در محل کنفرانس

 ارائه گواهینامه حضور در کنفرانس به شرکت کنندگان شرکت حامی

پخش تیزر تبلیغاتی شرکت حامی در طول کنفرانس

قراردادن استند تبلیغاتی شرکت حامی در لابی محل برگزاری کنفرانس

سی دی تبلیغاتی شرکت حامی در کیف های اهدائی

    نظرات