کترینگ

کترینگ

به طور کلی این واژه کترینگ (catering)  معرف صنعت آماده سازی غذا و نوشیدنی برای پذیرایی های اجتماعی و تخصصی است .  در این دو دهه اخیر در ایران  شاهد رشد روز افزون  صنفی به نام "تهیه غذا" یا همان "کترینگ" هستیم .

کنفرانس ها به داشتن  تیم حرفه ای و اختصاصی سرویس کترینگ در برگزاری هر چه بهتر کنفرانس خود نیاز ویژه ای دارند.

میتوان گفت کترینگ و پذیرایی بعنوان بخشی مجزا و یا قسمتی از تجارتی بزرگتر در ارتباط با صنعت مهمان نوازی است که مفهومی  بزرگتر از انتخاب چند غذا  یا سبکهای مختلف غذایی دارد.

کنفرانسها باید به مهمانان خود توجه کامل داشته باشند چرا که مسئله تامین درست غذا یک نگرانی برای بسیاری از برگزارکنندگان است اهمیت این موضوع در این مسئله است که از  طریق یک کترینگ خوب  میتوان شاهد یک رویداد سالم بود .

کترینگ شامل هر نوع خدماتی از جمله : شیرینی و دسرهای پذیرایی، فینگرفود،اجاره ظروف، میز و صندلی میشود .شرکت های کترینگ خود در تامین نیروی انسانی برای پذیرایی اقدام میکنند و خدمات و تدارکات لازم را انجام خواهند داد .

    نظرات