کمیته روابط عمومی

کمیته روابط عمومی

کار گروه های کمیته روابط عمومی

1. کارگروه ارتباط با رسانه (شبکه های اجتماعی)
2.کارگروه اطلاع رسانی
3. کارگروه مستندسازی و سمعی وبصری
4. کارگروه پشتیبان سیستم
5.کارگروه  انتشارات
6. کارگروه ارزیابی


1. کارگروه ارتباط با رسانه

-  تهیه فراخوان ، اخبار ،گزارشات و نظارت بر اجرای سیاست های مذکور

-  انتخاب و انتشار مطالب مفید در رسانه های جمعی و بروزرسانی مطالب و پیگیری بازخورد این مطالب در رسانه ها و در بین علاقمندان

برای مثال :

-         بازنشر فراخوان مقالات، دعوتنامه های مربوط به افتتاحیه ، اختتامیه، پنل ها ، کارگاه ها و ورکشاپ هایی که برای روز کنفرانس در نظرگرفته شده اند  از طریق مطبوعات و نشریات ،صدا و سیما،سایت همایش و ارسال آنها  برای افراد، شخصیتها، سازمانها و مراکز علمی ایجاد سایت کنفرانس

 - هماهنگی با صدا و سیما و مطبوعات در هنگام برگزاری کنفرانس برای پوشش خبری از کنفرانس

-اعلام آدرس پستی و اینترنتی و شماره تلفن کنفرانس برای دسترسی هر چه بیشتر و بهتر علاقه مندان و شرکت کنندگان کنفرانس 


2. کارگروه تبلیغات

- نصب و توزیع بنرها، بروشورها و پوسترهای کنفرانس در فضای داخل و خارج سالن

- تهیه و توزیع هدایا یا سِت تبلیغاتی کنفرانس ( ، کیف، روان نویس، دفترچه یادداشت، سررسید و ... )

-   طراحی های مربوط به ( دعوتنامه، کارت های شناسی در صورت لزوم لوگو و آرم کنفرانس )

3. کارگروه مستندسازی و سمعی بصری

-  امور مربوط به ثبت تمام مراحل اجرای کنفرانس در قالب فیلم و عکس  

-  تهیه تجهیزات ضروری برای ارائه مقالات  مانند (میکروفون، پرژکتور، اورهد و..)

4. کارگروه پشتیبان سیستم 
- ایجاد وب سایت (در صورت لزوم ایجاد وبلاگ )

- قراردادن لینک کنفرانس در وب سایت حامیان کنفرانس
- راه اندازی یک خبرنامه الکترونیکی و ارسال اخرین اخبار از طریق آن برای شرکت کننده ها

-انتشار برنامه اجرایی کنفرانس با ایجاد  جدول زمانی روزهای برگزاری کنفرانس در سایت 


5. کارگروه انتشارات 
- تهیه و تدوین مجموعه مقالات و تنظیم متن تقدیرنامه از نویسندگان مقالات برتر (با امضای رئیس کنفرانس) 

- انتشار خلاصه مقالات برگزیده  در قالب کتابچه 

- چاپ پوستر ، بنر و بروشور، پلاکارد و تراکت های مربوط به  کنفرانس

- آماده سازی کارتهای شناسایی برای مدعوین و شرکت کنندگان و کادر های اجرایی 


6. کارگروه ارزیابی
- تهیه ،تدوین و جمع آوری فرم های نظرسنجی  به منظور ارزیابی نظرات و دیدگاه های شرکت کنندگان از محورهای کنفرانس

- حضور کمیته های مالی ، اجرایی و پشتیبانی در این کارگروه برای جمع بندی ارزیابی و اجرای سیاست های مربوط به برگزاری مجدد کنفرانس در سال های آتی  بعد از اتمام برنامه ریزی های مربوط به این کمیته باید  تجهیزات مورد نیاز کارگروه ها  توسط  کمیته روابط عمومی  به کمیته مالی برای دریافت بودجه اعلام شود.

    نظرات