سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی

سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی

سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

بیست و یکمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

بیست و یکمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

بیست و یکمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

نوزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

نوزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

نوزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

  • محل برگزاری
سومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

سومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

سومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها یک کنفرانس در شهر شیراز می باشد

  • محل برگزاری
سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار یک کنفرانس در شهر شیراز می باشد

سومین همایش ملی "جامعه، حکمت و حکمرانی "

سومین همایش ملی "جامعه، حکمت و حکمرانی "

سومین همایش ملی "جامعه، حکمت و حکمرانی " یک کنفرانس در شهر شیراز می باشد

سومین همایش ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری: نوآوری، رشد و توسعه در کسب و کار

سومین همایش ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری: نوآوری، رشد و توسعه در کسب و کار

سومین همایش ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری: نوآوری، رشد و توسعه در کسب و کار یک کنفرانس در شهر دامغان می باشد

  • محل برگزاری
بیست و سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

بیست و سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

بیست و سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری یک کنفرانس در شهر بابل می باشد

بیست و سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بیست و سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بیست و سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری یک کنفرانس در شهر بابل می باشد

اولین کنفرانس بین المللی در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک کنفرانس می باشد

اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل

اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل

اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل یک کنفرانس در شهر اردبیل می باشد

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

نهمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

نهمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

نهمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

هفتمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

هفتمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

هفتمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی یک کنفرانس در شهر تهران می باشد