دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم های هوشمند و فازی

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم های هوشمند و فازی

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم های هوشمند و فازی یک کنفرانس می باشد

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران یک کنفرانس در شهر جیرفت می باشد

 • محل برگزاری
ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

 • محل برگزاری
ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست یک کنفرانس در شهر کرج می باشد

 • محل برگزاری
هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

 • محل برگزاری
یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران یک کنفرانس در شهر اصفهان می باشد

 • محل برگزاری
بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی یک کنفرانس در شهر بابل می باشد

 • محل برگزاری
سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

 • محل برگزاری
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

 • محل برگزاری
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

 • محل برگزاری
هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

 • محل برگزاری
دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی یک کنفرانس در شهر رشت می باشد

پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

پنجمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی یک کنفرانس در شهر رشت می باشد