معیار سطح برگزاری گردهمایی

معیار سطح برگزاری گردهمایی

معیار سطح برگزاری گردهمایی:

ادامه متن
تعیین گروههای هدف برای یک گردهمایی

تعیین گروههای هدف برای یک گردهمایی

تعیین گروههای هدف برای یک گردهمایی:

ادامه متن
ضرورت برگزاری کنفرانس

ضرورت برگزاری کنفرانس

ضرورت برگزاری همایشها و کنفرانسها

ادامه متن
تاریخچه برگزاری گردهمایی ها

تاریخچه برگزاری گردهمایی ها

تاریخچه گردهمایی ها و کنفرانس ها: برای پی بردن به فراگردها و مفاهیم کلیدی گردهمایی های امروزی، بررسی ریشه های ...

ادامه متن
معیارهای انتخاب محل برگزاری گردهمایی

معیارهای انتخاب محل برگزاری گردهمایی

انتخاب زمان برگزاری همایشها از نظر میزان حضور علاقه مندان و مخاطبان بسیار اهمیت دارد. پارامترهای مختلفی در ایران زمان ...

ادامه متن
معیار انتخاب زمان برگزاری و برنامه زمانبندی گردهمایی

معیار انتخاب زمان برگزاری و برنامه زمانبندی گردهمایی

انتخاب زمان برگزاری همایشها از نظر میزان حضور علاقه مندان و مخاطبان بسیار اهمیت دارد. پارامترهای مختلفی در ایران زمان ...

ادامه متن
نامگذاری همایش

نامگذاری همایش

همانظور که در بخش انواع همایش ذکر شد، برای ناگذاری صحیح یک همایش، ابتدا باید سطح برگزاری همایش مشخص شود. ...

ادامه متن
آیا ایده ای برای برگزاری همایش دارید

آیا ایده ای برای برگزاری همایش دارید

اگر ایده ای برای برگزاری کنفرانس دارید، و به نظرتان مناسب است که چنین همایشی برگزار شود، باید توجه نمایید ...

ادامه متن
چرا همایش برگزار می کنیم؟

چرا همایش برگزار می کنیم؟

برگزاري همايش و سمينارهاي علمي تلاشي در راستاي اغناء روحيه جستجوگري و كاوشگري جامعه علمي دانشگاهي براي كسب معلومات و ...

ادامه متن
انواع همایش

انواع همایش

همایشها و کنفرانسهای علمی پژوهشی، از نظر سطح برگزاری در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی و دانشجویی برگزار ...

ادامه متن