کارگروه انتشارات

کارگروه انتشارات

کارگروه انتشارات زیرمجموعه کمیته  روابط عمومی(بزرگترین کمیته اجرائی ) است .شرح وظایفی کوتاه از کاگروه انتشارات را در زیر مشاهده میکنید :

- انتشار برنامه اجرایی کنفرانس (ایجاد جدول زمانی روزهای برگزاری)
- چاپ بروشور و پوستر
- چاپ  خلاصه مقالات
- چاپ آرم همایش و حامیان  بر روی هدایای تبلیغاتی
- چاپ کارتهای شناسایی برای  شرکت کنندگان و اعضای کمیته ها 
- نصب غرفه ها در محل
- انتشار خلاصه و مجموعه مقالات

 

 

    نظرات