کمیته علمی

کمیته علمی

میتوان گفت کمیته علمی و اعضای آن که باید از اساتید بنام کشوری باشند تنها عوامل تعیین کننده ی محورهای علمی کنفرانس هستند. این اعضا با شرکت ها و سازمان هایی  که در ارتباطند به جستجوی دغدغه ها و درگیری های آنها بر می آیند و از میان همه این درگیری ها و دغدغه ها محورهای اصلی کنفرانس خود را مطرح کرده و اعلام میکنند . کمیته علمی با این ارتباطات به کمیته اجرائی کمک میکند تا  پیرامون این محورها  با شرکت ها و سازمان های مربوطه وارد ارتباط و تعامل شود و برای تشکیل کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها اقدام های لازم را انجام دهد.

در حقیقت  یک کمیته علمی قوی  با ارتباط ها و موشکافی های دقیق می تواند محورهای تاپ ، بروز و حائز اهمیت را تشخیص دهد و میتوان گفت  نقطه اصلی و استارت  شکل گیری یک کنفرانس از همین کمیته آغاز میشود. بعد از کمیته علمی و تعیین محورها باقی کارها به دست کمیته اجرایی   و روابط عمومی و کارگروه های مربوط به آن ها واگذار میشود.

دبیر کمیته علمی از میان اعضای کمیته علمی انتخاب میشود.مسئولیت تشکیل کمیته علمی با انجمن برگزارکننده ی کنفرانس  و یا  با برگزارکننده است و نخستین جلسه کمیته علمی با دعوت انجمن یا برگزارکننده  در دفترشان  با حضورکمیته  اجرائی منعقد خواهد شد.


وظايف کميته علمي به شرح ذيل است:


1. تعيين موضوعات کلّي و محورهاي اصلي همايش ( و تعیین قالب مدنظر برای پذیرش و ارزیابی مقالات )؛
2. تعيين شرکت ها و ارگانهای  مشارکت‌کننده در برگزاري کنفرانس و ميزان و شکل مشارکت هر یک از آنها ؛
3. تصميم‌گيري  درباره نحوه اطلاع‌ رساني  کنفرانس؛
4. تعیین و تدوین زمان بندی کنفرانس  و برنامه ریزی دقیق تمام مراحل اجرای  کنفرانس ؛
5. درخواست مقالات سفارشی از اعضای خود کمیته علمی (که شامل اعضای هیئت علمی و اساتید بنام کشوری هستند )
6.  دعوت از  سخنرانان مدعو داخلی و خارجی یا سخنرانان مدعو، تنظیم برنامه علمی کنفرانس ،تعيين سخنرانان و برنامه هایشان ، تعیین کارگاه های مرتبط با محور های کنفرانس
7. سطح‌بندي مقالات
8. نظارت بر حسن اجراي برگزاري همايش و انطباق آن با اهداف مورد نظر؛
9. گزينش مقاله‌هاي برترو اطلاع به دبیرخانه برای در جریان قرار دادن نویسندگان مقالات.

10. انتخاب هیئت داوران (بعضی کنفرانس ها کمیته علمی و کمیته داوری مشترک دارند و هیئت داوران خود را از بین همان کمیته علمی تشکیل میدهند)

11.تهیه کتابچه ای از خلاصه مقالات و ارجاع آن به کمیته اجرائی جهت چاپ 

    نظرات