دومین همایش علمی پژوهشمند

دومین همایش علمی پژوهشمند

محورهای همایش:

بخش ۱ :
مقالات پژوهشی
برنامه درسی پنهان
تفاوت های فرهنگی در آموزش و یادگیری
فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش
گرایش به مشاغل کاذب در دانش آموزان
فضای مجازی، جنگ شناختی و جهاد تبیین
اهمیت تعامل والدین با مدرسه
فرصت ها و چالش های اقدام پژوهی در مقاطع تحصیلی
بین المللی شدن و بومی سازی برنامه درسی در عصر جدید
معلمان و سلامت روان دانش آموزان
آموزش و پرورش دانش بنیان و اشتغال آفرین
عوامل موثر بر موفقیت در کنکور
بخش ۲ :
کلیه اقدام پژوهی ها، درس پژوهی ها و روایت پژوهی های مرتبط با نظام تعلیم و تربیت

نظرات