دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن

محورهای کنفرانس:

استخراج، ذوب و ریخته گری
عملیات حرارتی
مواد نوین
شکل دهی
مواد پودری
مهندسی سطح و پوشش
نانو مواد
خوردگی و حفاظت
جوشکاری
مواد دیرگداز و سرامیک
فرآوری مواد معدنی
اکتشاف و استخراج معدن
محیط زیست، بهداشت و ایمنی در معادن
اقتصاد معدن

نظرات