بیستمین همایش ملی حسابداری ایران ( تفکرات معاصر حسابداری و فناوری های نوظهور)

بیستمین همایش ملی حسابداری ایران ( تفکرات معاصر حسابداری و فناوری های نوظهور)

محورهای همایش:

حسابداری و گزارشگری پایداری، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی
حسابداری و ارزش گذاری دارائی های نامشهود و منابع انسانی
آموزش حسابداری و حسابرسی در عصر فن آوری های نوظهور
کاربرد یادگیری ماشینی در حسابداری و حسابرسی
تاثیر محیط کسب و کار بر فرآیند تدوین استانداردها
اثر چالش های ناشی از فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر حسابداری
کاربرد داده های بزرگ در حسابرسی
رایانش ابری و سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی
فن آوری های نوظهور و حسابداری بانکی
حسابداری رمز ارزها و گزارشگری مالی در محیط بلاکچین
هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند در حسابداری و حسابرسی
چالش های امنیت سایبری در حرفه حسابرسی و حسابداری
چارچوب کوبیت و حسابرسی فن آوری اطلاعات

نظرات