چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

محورهای همایش:

زمین شناسی بنیادین
- چینه نگاری و دیرینه شناسی
- سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
- زمین ساختاری، ژئودینامیسم و زمین ساخت
- زمین شناسی دریایی، محیط های رسوبی پلیوکواترنری
- زمین شناسی نفت

اکتشاف مواد معدنی
- اکتشاف ذخایرمعدنی فلزی و غیرفلزی
- اکتشافات ژئوشیمیایی
- ژئوفیزیک کاربردی (زمینی و هوابرد)
- ایالت ها و نقشه های متالوژنیک
- ژئومتیکس و اکتشاف مواد معدنی
- تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی
- کانه آرایی و فرآوری
- آنالیز مواد معدنی
- گوهرشناسی

زمین شناسی کاربردی و توسعه پایدار
- دیرینه اقلیم شناسی و تفییرات اقلیمی در هولوسن
-زمین شناسی مخاطرات (زلزله، سیل، زمین لغزش، آتشفشان)
-آب زمین شناسی
- زمین شناسی زیست محیطی (ریزگردها وآلودگی های زیستی)
- نقشه های نسل دوم و سه بعدی زمین شناسی و اکتشاف
-زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

علوم زمین و جامعه
- جایگاه زمین شناسی در اقتصاد مقاومتی
- آموزش علوم زمین
-میراث زمین شناختی (ژئوتوریسم و ژئوپارک)
- زمین باستان شناسی
- انرژی های نو

نظرات