اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

محورهای کنفرانس:

• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
• روانشناسی صنعتی و سازمانی
• روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
• سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
• روانشناسی سلامت
• روانشناسی اسلامی
• روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
• روانشناسی ورزش
• مشاوره
• علوم اعصاب
• روانپزشکی
• روان پرستاری
• پرستاری
• اعتیاد
• و کلیه موضوعات مرتبط با روانشناسی
• علوم تربیتی
• آموزش و پرورش
• فلسفه تعلیم و تربیت
• برنامه ریزی درسی
• تعلیم و تربیت اسلامی
• برنامه ریزی آموزشی
• آموزش و پرورش ابتدایی
• آموزش و پرورش پیش دبستانی
• آموزش و پرورش دبستانی
• تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی
• تحقیقات آموزشی
• مدیریت آموزشی
• آموزش الکترونیک
• اخلاق اسلامی
• تعلیم و تربیت در اسلام
• و کلیه موضوعات مرتبط با علوم تربیتی
• مطالعات اجتماعی
• جامعه شناسی مسائل اجتماعی
• برنامه ریزی رفاه اجتماعی
• مدیریت خدمات اجتماعی
• مطالعات زنان و خانواده
• علوم ارتباطات اجتماعی
• پژوهش علوم اجتماعی
• فلسفه علوم اجتماعی
• زیست اخلاق اسلامی
• سازگاری اجتماعی
• ازدواج و خانواده
• مطالعات جوانان
• جمعیت شناسی
• رشد اجتماعی
• و کلیه موضوعات مرتبط با مطالعات اجتماعی

اخلاق اسلامی و مردم شناس
- حسابداری و علوم اقتصادی-
علوم اجتماعی و فرهنگ
الهیات و معارف اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
مطالعات علوم سیاسی
فلسفه تعلیم و تربیت
تاریخ و تمدن اسلامی
زبان و ادبیات فارسی
مطالعات فقه و حقوق
علوم مدیریت
علوم اقتصاد
تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
آموزش و پرورش
جامعه شناسی
علوم سیاسی
روابط بین الملل
انسان و هنر
علوم اقتصادی و توسعه
علوم اجتماعی
جغرافیا
تاریخ
تربیت بدنی
علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات عربی
باستانشناسی
بیمه، رفاه و تامین اجتماعی
برنامه ریزی توسعه منطقه ای
سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و کارآفرینی
و دیگر رشته های مرتبط با علوم انسانی

نظرات