کنگره بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث

کنگره بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث

محورهای همایش:


۱-مبانی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث
محورهای نظری:۱-پیدایش انقلاب ۲-تداوم انقلاب ۳-نظام سازی انقلاب ۴دولت سازی انقلاب ۵-تمدن سازی انقلاب
محورهای علمی پژوهشی:۱-پیشرفت در آموزش ۲-پیشرفت در پژوهش ۳-جهاد علمی
محورهای اجتماعی:۱-عزتمندی انقلاب ۲-عدالت اجتماعی انقلاب ۳-مردمسالاری انقلاب ۴-آزادی انقلاب ۵-استقلال انقلاب
محورهای اخلاقی و فرهنگی:۱-معنویت انقلاب ۲-اخلاق انقلابی ۳-سبکزندگی انقلابی
محورهای اقتصادی:۱-اقتصاد مقاومتی انقلاب ۲-مبارزه با فقر ۳-تولید و عرضه-۴ مبارزه با فساد
۲- هماهنگی عقل و نقل در گام دوم
تبیین جایگاه عقلانیت در آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام
تبیین آثار پایبندی به عقلانیت در سبک زندگی و رفتار اجتماعی
مولفه های تفکر و رفتار عقلانی بر اساس آموزه های قرآن و حدیث
۳- راهکارهای اجرایی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن وحدیث
اول: فعالیت های انجام شده در جمهوری اسلامی از منظر قرآن و حدیث
۱- شعارهای انقلاب اسلامی
۲- آینده نگری در انقلاب اسلامی
۳- مدیریت جهادی و انقلاب اسلامی
۴- عدالت و انقلاب اسلامی
۵- تمدن سازی و انقلاب اسلامی
۶- معنویت و انقلاب اسلامی
۷- استکبار و انقلاب اسلامی
۸- اقتدار ملی و انقلاب اسلامی
۹- جوانان و انقلاب اسلامی
دوم: توصیه های رهبری از منظر قرآن و حدیث
۱- علم و پژوهش و انقلاب اسلامی
۲- معنویت و اخلاق و انقلاب اسلامی
۳ -اقتصاد و انقلاب اسلامی
۴- عدالت و مبارزه با فساد و انقلاب اسلامی
۵- استقلال و آزادی و انقلاب اسلامی
۶- روابط خارجی و انقلاب اسلامی
۷- سبک زندگی و انقلاب اسلامی

نظرات