زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

معرفی همایش:

با استعانت از خداوند متعال، اولین همایش ملی با عنوان "زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله" توسط معاونت خواهران بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد. برگزاری سلسله نشست ها و کنفرانسهای هدفمند در موضوعات مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نیز در راستای عملیاتی سازی گام دوم انقلاب، با مشارکت اندیشمندان و پژوهشگران برجسته کشور، گام بلندی در راستای تولید محتوا و تعمیق ادبیات موضوعی در این حوزه بسیار مهم محسوب می شود و نوید بخش ظهور نخستین بارقه های گفتمان پیشرفت در جامعه علمی و نخبگانی کشور است.

محورهای همایش


نقش زنان در :

  • تمدن سازی نوین اسلامی با تاکید بر آرای امام خمینی "ره " و منویات مقام معظم رهبری
  • شکل دهی ارکان هویت اجتماعی
  • فرهنگ خانواده مداری
  • سبک زندگی اسلامی ایرانی
  • معرفت دینی
  • جایگاه اخلاق
  • امنیت اجتماعی
  • شبکه های اجتماعی
  • اقتصاد مقاومتی

نظرات