دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

محورهای کنفرانس:

مکانیک جامدات
مکانیک سیالات
دینامیک و ارتعاشات
ترمودینامیک و انتقال حرارت
انرژی و محیط زیست
بیومکانیک، میکرو و نانومکانیک
طراحی و ساخت
نیروگاههای آبی-حرارتی
انرژی های تجدید پذیر
کامپوزیت ها و مواد مرکب
سازه های مکانیکی-رباتیک
ساخت و تولید و فناوری های پیشرفته
مکانیک نفت، گاز و پتروشیمی
مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک محاسباتی
مکانیک صنایع خودرو
صنایع حمل و نقل دریایی و ریلی
مکانیک هوافضا و مکاترونیک
مهندسی تاسیسات
علوم محاسباتی نوین مکانیک
هدایت و ناوبری
دیگر موضوعات مرتبط با مکانیک


دانش و فناوری مهندسی کامپیوتر
امنیت و شبکه
نظریه محاسبه
هوش مصنوعی
محاسبات علمی
معماری کامپیوتر
معماری نرم افزار
مهندسی نرم افزار
سیستم های هوشمند
شبکه های کامپیوتری
سیستم های کامپیوتری
فناوری اطلاعات و ارتباطات

الکترونیک
الکترونیک نوری ، فوتونیک و سلولهای خورشیدی
مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنالهای مخلوط
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
طراحی سیستمهای دیجیتال/ نهفته/ سیستم روی تراشه/ شبکه روی تراشه
الکترونیک دیجیتال/ VLSI
فناوری میکرو / نانو الکترونیک
ادوات نیمه هادی و فرآیند ساخت آنها
MEMS/NEMS/MOES
الکترونیک زیستی / کاربردی / قدرت
فیزیک و فناوری ساخت حسگرها
سایر موضوعات مرتبط با الکترونیک

قدرت
عایق، فشارقوی و گذراهای الکترومغناطیسی
دینامیک و پایداری سیستم قدرت
بهرهبرداری و برنامهریزی سیستم قدرت
حفاظت سیستم قدرت
سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی الکتریکی
کیفیت توان الکتریکی
مدیریت انرژی و بازار برق
انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده
شبکههای هوشمند و ریزشبکهها
ماشینهای الکتریکی و ترانسفورماتورها
مبدلهای الکترونیک قدرت
محرکههای الکتریکی


کنترل
سیستمهای کنترل خطی
کنترل غیرخطی
کنترل مقاوم
سیستمهای مقید

رباتیک
کنترل هوشمند
مدلسازی، تخمین، شناسایی سیستم و عیب یابی
هدایت و ناوبری
اتوماسیون و کنترل صنعتی


مخابرات
آنتن
مایکروویو، موج میلیمتری و تراهرتز
انتشار امواج، سازگاری الکترومغناطیسی و روشهای عددی در الکترومغناطیس
رادار و سونار
پردازش گفتار
پردازش تصویر و ویدئو
پردازش سیگنالهای دیجیتالی
مخابرات سبز و کنترل توان
تخصیص منابع و مدیریت تداخل
مخابرات مشارکتی و رادیوشناختی
مخابرات سیار و بیسیم
مخابرات نوری
شبکههای مخابراتی
تئوری اطلاعات و کدینگ
رمزنگاری و مخابرات امن

نظرات