اولین کنفرانس ملی بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی

اولین کنفرانس ملی بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی

گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان در نظر دارد،اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتیرا در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه ۱۳۹۹ در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و به صورت مجازی برگزار نماید.

بدینوسیله از کلیه اساتید محترم، پژوهشگران گرامی و دانشجویان علاقهمند به مباحث بهینهسازی و کاربرد آن در سیستم ها دعوت میشود که ضمن شرکت در کنفرانس، با ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی خود بر غنا و کیفیت علمی کنفرانس بیفزایند.

شایان ذکر است که براساس پروتکلهای ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا و عدم امکان برگزاری حضوری همایشهای علمی، پیرو نامه شماره ۲۶۵۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها میتوانند به مدت ۶ ماه از تاریخ نامه، نسبت به برگزاری همایشهای علمی به صورت مجازی اقدام کنند

محورهای کنفرانس:


شبیه سازی
محاسبات نرم
مدیریت پروژه
صنعت گردشگری
سیستم های سلامت
مدیریت کسب و کار
بهینه سازی غیرقطعی
لجستیک و زنجیره تامین
صنعت بورس، بانک و بیمه
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت نگهداری و تعمیرات
برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی
تصمیم گیری چند معیاره و نظریه بازی
سیستم های آب و انرژی و سیستم های شهری

نظرات