دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیبه عنوان متولی حاکمیتی صنایع قیر و آسفالت کشور در نظر دارد یازدهمین دوره همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات را با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و موسسه فرهنگی نشرفن آریا، در تاریخ ۶ الی ۸ آبان ماه سال جاری در محل این مرکز برگزار نماید.
امید است با توجه به نقش کلیدی راه ها در توسعه صنعت کشور و همچنین اهمیت توجه ویژه به صنایع مرتبط با زیرساخت های عمرانی، این رویداد بتواند نقشی موثر در ارتقای سطح دانش فنی و تبادل تجربیات ارزشمند بین دست اندرکاران و متخصصان این عرصه ایفا نماید.

محورهای همایش:

- قیر و فرآورده ای قیری
- مخلوط های آسفالتی
- مدیریت روسازی و روش های نگهداری و بهسازی
- بازیافت آسفالت
- فناوری های نوین، ماشین آلات و روش های اجرایی
- تحلیل و طراحی روسازی
- نظام فنی و اجرایی
- تثبیت لایه ها و روسازی های مرکب

نظرات