سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

محورهای کنفرانس

گیاهان دارویی:

 • گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
 • گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
 • گیاهان دارویی ، بهره برداری از منابع طبیعی
 • گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی
 • گیاهان دارویی ، فرآوری
 • گیاهان دارویی ، زیست شناسی
 • گیاهان دارویی ، فارماکولوژی
 • گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی
 • گیاهان دارویی ، طب سنتی
 • گیاهان دارویی ، اقتصاد و بازاریابی
 • گیاهان دارویی مبارزه با آفات
 • گیاهان دارویی واسلام
 • تولید فراورده های گیاهان دارویی
 • تجاری سازی گیاهان دارویی
 • نوآوری در تولید محصول
 • انتقال تکنولوژی و تولید محصولات گیاهی

  گیاهان دارویی


کشاورزی ارگانیک:

کشاورزی ارگانیک و پایدار

 • کاربرد علوم نانو در کشاورزی
 • مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
 • فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
 • تغذیه دام و طیور
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • پرورش و تغذیه آبزیان
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • زیست شناسی (گیاهی و جانوری)

  داروسازی، طب سنتی و مکمل

  • کاربرد طب سنتی ومکمل در سبک زندگی سالم
  • کاربرد طب سنتی ومکمل در پیشگیری از بیماری ها
  • استفاده همزمان ازروش های مختلف طب مکمل و طب رایج در پیشگیری و درمان بیماران
  • خلاقیت در پیشگیری و درمان بیماران باطب سنتی و طب مکمل
  • استفاده از درمان های معنوی در پیشگیری و درمان بیماران
  • کاربرد طب سنتی ومکمل در تکامل سالم ذهن، روان و معنویت
  • تحقیقات سلامت مبتنی بر قرآن و حدیث
  • مبانی فلسفی روش های سنتی و مکمل و نگرش آنان به سلامت و بیماری
  • وسایرمحورهای مرتبط باطب سنتی و مکمل
  • اثرات فارماکولوژیک
  • توکسیکولوژی
  • اثرات بالینی
  • فرمولاسیون و کنترل

   با داروسازی، طب سنتی و مکمل

  علوم پایه

  • مطالعات حیوانی
  • گیاه شناسی، فیتوشیمی
  • بیوشیمی، فیزیولوژی
  • ژنتیک
  • بیوتکنولوژی و اثرات بیولوژیک

   علوم پایه

  علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت

  • بیماری های غیر واگیر
  • اصلاح سبک زندگی
  • پیشگیری و عوامل مرتبط با سلامت
  • داروسازی، طب سنتی، دامپزشکی
  • اثرات فارماکولوژیک
  • توکسیکولوژی
  • اثرات بالینی
  • فرمولاسیون و کنترل

   علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت

نظرات