دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

محورهای همایش:

ریاضی

-آنالیز

-جبر

-معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی

-آنالیز عددی

-تحقیق در عملیات

-روش های عددی در جبر خطی

-ریاضیات فازی

-آمار و احتمالات

-روش های آماری

و کلیه موضوعات مرتبط با ریاضی

فیزیک

-فیزیک جامد

-نانو فیزیک

-ابر رسانا

-مواد

-بلورها

-فیزیک اتمی

-پلاسما

-لیزر

-لایه های نازک

-اپتیک

-فیزیک محض

-مباحث نظری در زمینه های کوانتوم

-اطلاعات کوانتومی

-فیزیک اتمی

-فیزیک حالت جامد

-ریاضی فیزیک

-فیزیک هسته ای

-شبیه سازی

و کلیه موضوعات مرتبط با فیزیک

نظرات