اولین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون

اولین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون

در اولين كنفرانس معماري داخلي و دكوراسيون، مخاطبان با مباني اين علم آشنا شده و نحوه بهره گيري از آن را فرا مي گيرند. به همين منظور محورها و موضوعات انتخاب شده به گونه اي است كه انسجام و ترتيب لازم را براي فراگيري مطلوب اين دانش ايجاد نمايد.

اهداف

كنفرانس معماري و طراحي داخلي جهت دستيابي به اهداف ذيل برگزار شده و در صورت برآورده شدن انتظارات برگزاركنندگان و دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده مي توان به آينده اي روشن در موضوع معماري و طراحي داخلي اميدوار بود.  
- توليد علم و حركت در راستاي ايجاد جنبش نرم افزاري در زمينه معماري و طراحي داخلي.
- ارتقاء سطح علمي، تخصصي و فني معماري و طراحي داخلي در كشور.
- معرفي كشور به عنوان قطب علمي معماري و طراحي داخلي در منطقه.
- بازنگري فرهنگ و هنر ايراني و ايجاد تعامل مطلوب آن با طراحي و معماري داخلي.
- ترويج فرهنگ كاربرد معماري و طراحي داخلي در كشور با توجه به ارزشهاي فرهنگي و ايراني اسلامي.
- بررسي راه كارهاي مناسب در معماري و طراحي داخلي جهت دستيابي به رفاه عمومي.
- آموزش نيروهاي متخصص در معماري و طراحي داخلي و ايجاد فرهنگ آموزش در اين زمينه.
- ايجاد تعامل صحيح و مطلوب ما بين متخصصان و صنعت.
- آشنايي با علوم و فناوري روز جهان.
- ايجاد تعامل صحيح و مطلوب ما بين جامعه طراحان تجربي و طراحان تخصصي و نيروهاي آموزش ديده.
- پرورش ايده هاي نو در زمينه توليد محصولات جديد در زمينه طراحي داخلي و دكوراسيون و تجاري سازي آنها.
- ايجاد بانك اطلاعاتي متخصصان و صنايع در زمينه معماري و طراحي داخلي.

لازم به ذكر است كه تحقق اهداف فوق در سايه برگزاري سلسله همايش هاي معماري و طراحي داخلي و استمرار در آموزش نيروهاي متخصص ميسر خواهد شد.

ضرورت برگزاري
بدون شك توسعه دانش سازمان‌ها، گامي ارزنده و حياتي به منظور توسعه توانمندي آنها براي حضور موفق در عرصه بازارهاي رقابتي بوده و كنفرانس‌ها و سمينارهاي تخصصي به عنوان فرصتي مناسب براي هم انديشي مديران صنايع و جامعه دانشگاهي و ايجاد شبكه‌اي گسترده و توانمند از كارشناسان و متخصصان حوزه‌هاي مرتبط، از جمله مؤثرترين شيوه‌هاي دستيابي به اين مهم مي‌باشند.

با توجه به انجام مطالعات اوليه از سوي دپارتمان همايش ها و كنفرانس هاي شركت مديران هم انديش فراخيز، اين تيم با بررسي خلا هاي موجود در زمينه معماري داخلي و دكوراسيون، راه كار مناسب را در برگزاري اولين كنفرانس در اين شاخه يافت.

با توجه به مطالب عنوان شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه صنعت و علم طراحي داخلي و دكوراسيون  از جايگاه ويژه اي در جهان برخودار بوده و مي توان با ايجاد زمينه مناسب و فراهم نمودن مقدمات لازم همچون توليد علم و استمرار در امر پرورش نيروهاي متخصص در زمينه معماري و طراحي داخلي نياز كشور را از واردات مرتفع كرده و در نهايت زمينه مناسب را در جهت صادرات محصولات ايراني فراهم نمود.

اين امر مي تواند در سايه برگزاري كنفرانس ها، نشست هاي اقتصادي و ايجاد تعاملات جديد در بين صنايع، شركت ها و ساير نهادهاي فعال در اين زمينه كه به بررسي راه كار هاي مناسب براي دستيابي به اهداف  مشترك شكل مي گيرد، تحقق يابد. 

مخاطبان
· كارشناسان و متخصصان مرتبط كليه واحدهاي صنعتي و دانشگاهي.
· دانشجويان رشته‌هاي مهندسي معماري, مهندسي طراحي صنعتي، گرافيك، فرش، نقاشي، مجسمه سازي، چوب و صنايع چوبي، پارچه.
· انجمن‌هاي علمي- تخصصي مرتبط.
· كارآفرينان و سرمايه‌گذاران.

محورهاي كنفرانس به شرح زير است:

1-  عوامل موثر بر معماري داخلي و دكوراسيون

1- 1-  عوامل كنترل كننده و هويت بخش
- دين
- فرهنگ
- جامعه
- طبيعت
- اقتصاد

1-2- عوامل اجرا
- تكنولوژي
- مصالح
- تكنيك
- نور
- رنگ
- مبلمان

2-  تاثيرات (رواني و فيزيكي) معماري داخلي و دكوراسيون بر مخاطب
2-1- كاربري فضاي داخلي
- كودكان
- جوانان
- ميانسالان
- سالخوردگان

2-2- كاربري مبلمان شهري
3-     كودكان
4-     معلولان
5-     سالخوردگان

نظرات