سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

محور های همایش

Clinical Advances in Stem Cell Research
Emerging Technologies in Stem Cell Biology
Immunomodulatory Applications of Mesenchymal Stem Cells
Physiologic and Pathologic Roles of Extracellular Vesicles
Novel Theranostic Applications of EVs
Translating EV technologies into clinic and industry
Gene Engineering and Cell-based Gene Therapy
Targeted Drug Delivery
Economic Approach to Cellular Therapy
Health Tourism and Cellular Therapy in Iran
Networking Opportunities of Key Players in Regenerative Medicine

نظرات