پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

محورهای کنفرانس:

الف- نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلیتعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامیمدیریت و برنامه ریزی آموزشیتکنولوژی و تحقیقات آموزشیروش های تدریس نوینآموزش الکترونیکآموزش و پرورشسایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

ب- نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت :
مدیریت استراتژیکمدیریت کارآفرینیمدیریت آموزشیمدیریت بازرگانی۵.مدیریت اجرایی۶مدیریت شهریمدیریت دولتیسایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

:ج- نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

سنجش و اندازه گیریروانشناسی شخصیتروانشناسی فرهنگیروانشناسی اسلامیروانشناسی عمومیروانشناسی سلامتروانشناسی تربیتیسایر مباحث مرتبط با روانشناسی

نظرات