دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

محورهای کنگره:

  • ۱.سازه
  • ۲.زلزله
  • ۳.محیط زیست و توسعه پایدار
  • ۴.آب
  • ۵.سازه های هیدرولیکی و دریائی
  • ۶.ژئوتکنیک
  • ۷.راه و ترابری ، حمل و نقل
  • ۸.مدیریت ساخت
  • ۹.نقشه برداری، ژئوماتیک و ژئودزی
  • ۱۰.سایر زمینه های مرتبط: مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، فناوری و مواد نوین، اخلاق مهندسی و ...

نظرات