ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

محورهای همایش

کشاورزی و توسعه پایدار

-اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار

-تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

-فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

-هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

-مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

-شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی

-نقشITدر کشاورزی و توسعه پایدار

منابع طبیعی و توسعه پایدار

-تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

-ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

علوم صنایع غذایی

-علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

-بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

-بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

علوم دامی و دامپزشکی

-کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

-تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

-کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

-مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

علوم شیلات و آبزیان

-کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

-نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

-تکثیر و پرورش آبزیان

-بهداشت و بیماری های آبزیان

تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

-کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

-بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

-کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

-روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

-سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

-مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

علوم زراعت

-تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

-کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

-مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

-تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

علوم جنگل و مرتع

-علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

-روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

-جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل

-مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل

-جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل

-اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل

نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی

-کاربرد نانو در علوم کشاورزی

-کاربرد نانو در علوم محیط زیست

-کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

بیابان و بیابان زدایی

-ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

-بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها

-بیابانزایی و توسعه پایدار

-زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی

-آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

-خشکسالی و تغییرات اقلیمی

مدیریت انرژی و توسعه پایدار

-انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )

-انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )

-محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست

-نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار

-نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی

-نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی بخش کشاورزی

-نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

-تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب

زیست بوم پایدار و توسعه

-محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار

-پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

-حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

محیط زیست انسانی و توسعه پایدار

-مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

-روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

-اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

-تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت

محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

-تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده

-مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی

-جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

-مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

-پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک

-ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

-شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی

-ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن

-مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

محیط زیست ،آب و فاضلاب

-انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن

-مهندسی آب و فاضلاب

-فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب

-تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی

-خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر

-مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی

-اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی

-استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده

توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

-گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی

-گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی

-گردشگری وموسیقی های محلی

-نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

-آموزش و تورگردانی گردشگری

- گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و...

نظرات