هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

محورهای همایش:

۱- عصب شناسی شناختی

۲- روانشناسی شناختی

۳- آموزش و پرورش شناختی

۴- زبان شناسی شناختی

۵- فلسفه ذهن

۶- هوش مصنوعی و مدلسازی شناختی

۷- نقشه برداری و تصویربرداری مغز

۸- بازتوانی شناختی

۹- ارزیابی شناختی

۱۰- عصب شناسی بالینی (با تاکید بر اوتیسم و آلزایمر)

۱۱- شناخت اجتماعی

۱۲- هنر و شناخت

۱۳- رسانه و شناخت

۱۴- فناوری های واسط مغز و رایانه

نظرات