سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی

سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی

محورهای همایش:

علوم انسانی:
آموزش و پرورش - مشاوره و راهنمایی - علوم قرآن و حدیث - روانشناسی و خانواده - زبان و ادبیات فارسی - مطالعات فقه و حقوق - مطالعات علوم سیاسی - تاریخ و تمدن اسلامی - الگوهای ایرانی اسلامی - الهیات و معارف اسلامی - علوم اجتماعی وفرهنگی - حسابداری و علوم اقتصادی - علوم تربیتی و مطالعات رفتاری - دیگر مباحث مرتبط جامعه با علوم انسانی

مطالعات دینی:

مطالعات دینی در حوزه معارف اسلامی - مطالعات دینی در حوزه تبلیغات و ارتباطات دینی -مطالعات دینی در حوزه اخلاق و عرفان -مطالعات دینی در حوزه فقه -مطالعات دینی در حوزه فلسفه -مطالعات دینی در حوزه علوم اجتماعی -مطالعات دینی در حوزه علوم سیاسی -مطالعات دینی در حوزه روانشناسی -مطالعات دینی در حوزه مدیریت -مطالعات دینی در حوزه اقتصاد -مطالعات دینی در حوزه حقوق -مطالعات دینی در حوزه تاریخ -مطالعات دینی در حوزه جغرافیا- دولت، فرهنگ و مطالعات دینی - جایگاه امنیت روانی و اجتماعی در مطالعات دینی - اصول و مبانی هنر در مطالعات دینی - منابع مالی حکومتی در مطالعات دینی - بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در مطالعات دینی - بررسی اندیشه های عرفانی امام و رهبری

نظرات