شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

محورهای کنفرانس:

ساخت و تولید

داده کاوی و بازاریابی دیجیتال

روش های مدلسازی و بهینه سازی

مکانیابی و تخصیص

الگوریتم های ابتکاری و هوش مصنوعی

مهندسی سیستم های سلامت

سیستم های مدیریت

لجستیک و زنجیره تامین

مهندسی صنایع و نفت، پتروشیمی، نساجی و انرژی

مهندسی صنایع و سازمان های سازمان های دولتی و خدماتی

مهندسی مالی و سیستم های اجتماعی-اقتصادی

مدیریت و کنترل کیفیت

نگهداری و تعمیرات و پایایی

عدم قطعیت و شبیه سازی

مدیریت و کنترل پروژه

نظرات