اولین همایش بین ­المللی قیر

اولین همایش بین ­المللی قیر

محورهاي همايش

1- صنايع بالادستي قير
2- فرآيندهاي توليد قير
3- ساختار و انواع قير
4- عايقهاي رطوبتي
5- آسفالت
6- استانداردها و كنترل كيفيت
7-قيرهاي اصلاح‌شده، پليمري و ويژه
8- پوششهاي حفاظتي قيري
9- نگهداري و حمل و نقل قير
10- محيط زيست و ضايعات
11- جايگاه اقتصادي و بازار قير


راهنماي نگارش مقالات:
حاشيه‌ها: از بالا cm 5/4 (صفحه اول cm7)، سمت راست cm 5/2، چپ cm 5/2 و پايين cm 2 انتخاب شود.
اندازه قلم عنوان مقاله 16 (Bold)، نام نويسندگان 12 (Bold)، مؤسسه 12 (ايتاليك)، عنوان بخش‌ها 14(Bold)، زير نويس شكل‌ها و بالا نويس جداول 8 (Bold) و متن اصلي با قلم  Times New Roman (12) تايپ شود.
نام ارائه دهنده با يك خط در زير آن و مولف مسئول با * مشخص شود.
شماره مراجع در داخل متن با [ ]  مشخص و مراجع به ترتيب ذكر شده در متن مقاله در انتهاي مقاله ارائه گردد. در ضمن جداول و شكل‌ها به ترتيب شماره، قبل از مراجع آورده شود.
ارسال فايل مربوط به مقاله بصورت فايل PDF همراه با فايل Word الزامي است.
مقدمه: مقدمه بايد شامل يك توصيف كلي از موضوع، بررسي منابع و اهداف انجام تحقيق باشد.
روش تجربي: بايد شامل مواد مورد استفاده (خلوص و محل تهيه)، روش آزمايش، روش حل يا محاسبه، دستگاه‌هاي مورد استفاده‌باشد.
نتايح و بحث: اين بخش بايد حاوي نتايج آزمايشات، اهميت آنها و توصيف پديده‌هايي باشد كه در آزمايشات انجام شده اتفاق افتاده‌اند.
بحث ونتيجه‌گيري: نتيجه گيري بايد كوتاه و بطور مشخص نتايج حاصله از مقاله را بيان نمايد.
تشكر و قدرداني در صورت لزوم.
مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتيب شماره در داخل كروشه[*] مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره‌هايي كه در متن مشخص شده است و به ترتيب زير در بخش مراجع آورده شود.

نظرات