ششمین همایش سراسری کودکان دارای مشکلات ذهنی و ارتباطی(P.D.D)

ششمین همایش سراسری کودکان دارای مشکلات ذهنی و ارتباطی(P.D.D)

هدف همايش:
ارايه جديدترين تحقيقات و دستاوردهاي علمي در زمينه كودكان داراي مشكلات ذهني و ارتباطي(P.D.D)

محورهاي مورد بحث در همايش:
•سبب شناسي
•شيوه هاي تشخيص و تشخيص هاي افتراقي
•تشخيصهاي به هنگام و مداخله زودرس
•مشاوره و سلامت خانواده
•يافته هاي كلينيكي٬ پاراكلينيكي٬ نوروساينس
•درمان دارويي و غير دارويي
•توانبخشي
•آموزش و پرورش

 

نظرات