اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهای کنفرانس:​
۱- ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتور
۲- مبدل های الکترونیک قدرت
۳-برنامه ریزی، انتقال و توزیع سیستم قدرت
۴-حفاظت از سیستم قدرت، ثبات، قابلیت اطمینان و امنیت
۵-سیستم های انرژی تجدیدپذیر
۶-عایق و فشار قوی
۷-دینامیک و پایداری سیستم قدرت
۸-کیفیت توان الکتریکی
۹-ادوات نیمه هادی
۱۰-الکترونیک نوری، فوتونیک و سلول های خورشیدی
۱۱-مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنالهای مخلوط
۱۲-مدار مجتمع فرکانس رادیویی
۱۳-الکترونیک دیجیتال VLSI
۱۴-پنهان سازی داده ها
۱۵-سیستم های هوشمند شبکه و میکرو شبکه و فنآوری
۱۶-پردازش هوشمند سیگنال
۱۷-پردازش سیگنال
۱۸-پردازش تصویر
۱۹-پردازش صوت و گفتار
۲۰-بینایی ماشین
۲۱-تحلیل و بازشناسی الگو
۲۲-داده‎ کاوی
۲۳-مهندسی نرم افزار
۲۴-معماری سیستم های کامپیوتر
۲۵-سیستم های کنترل خطی و غیرخطی
۲۶-کنترل هوشمند و رباتیک
۲۷-اتوماسیون و کنترل صنعتی PLC
۲۸- مدل های کسب و کار نوین
۲۹- بازار کار، آیندهی شغلی در مهندسی برق و کامپیوتر
۳۰-آنتنها
۳۱-مایکروویو، موج میلیمتری و تراهرتز
۳۲-انتشار امواج، سازگاری الکترومغناطیسی و روشهای عددی در الکترومغناطیس
۳۳-ساختارهای نوین، فرامواد و فراسطحهای الکترومغناطیسی

نظرات