سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

با استعانت از خداوند متعال، " سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی"با حمایت موثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این کنگره با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی ، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری در این حوزه و در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم.
تاکنون گردهمائیهای متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع علوم انسانی و اسلامی و ضرورت تبادل اطلاعات صاحب نظران این حوزه، تیم برگزارکننده با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایه دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دستاندرکاران حوزه های مختلف همایش فوق را برگزار خواهد کرد.
رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این برنامه ، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور ، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز ، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد .
امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری در جهت علوم انسانی و اسلامی برداشت.

اهداف کنگره

۱- توسعه و ترویج فرهنگ صحیح اسلامی در بین آحاد مختلف مردم جامعه.
۲- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم انسانی و اسلامی
۳- اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج علوم اسلامی و توسعه آموزش و پژوهش علوم انسانی
۴- راه اندازی دبیرخانه دائمی و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران.
۵- توسعه و ترویج فرهنگ متمدن ایرانی اسلامی.
۶- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از فرهنگ اسلامی در تعلیم و تربیت.
۷- بررسی آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و تربیتی در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه.
۸- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه تعلیم و تربیت صحیح و اسلامی.
۹- بهره گیری از نتایج کنفرانس در جهت بهبود سبک زندگی اسلامی

محورهای کنگره

الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی

نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی - نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی - نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش - نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی - نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی - نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی - نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی - نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی - نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت - نوآوری و تحقیق در حوزه تاریخ - مباحث مرتبط با علوم انسانی

ب- نوآوری و تحقیق در علوم اسلامی

واژه پژوهی در علوم انسانی اسلامی - تقریب مذاهب و وحدت اسلامی - اسلام و سلامت روان - وقف در اسلام - فلسفه و کلام اسلامی - عفاف و حجاب در اسلام - مدیریت شهری و شهر اسلامی - حکمت اسلامی در هنر و معماری - بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام- اسلام و روابط بین الملل

نظرات