همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست

همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست

با یاری ایزد دانا،همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب، انرژی و محیط زیست، توسطانجمن متخصصان محیط زیست ایراندرآبان ماه ۱۳۹۸ در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. از کلیه محققان، دانشجویان و صنعتگران دعوت می شود تا با ارائه دستاوردهای پژوهشی خود بر غنای این همایش بیفزایند.

این همایش شامل ارائه مقالات به صورت شفاهی و ارئه پوستری می باشد. سخنرانی کلیدی توسط اساتید برجسته، از بخش های جذاب همایش بوده و کارگاه های تخصصی ارزشمندی در حین همایش برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

علوم و فن آوری های نوین در زمینه آب و انرژی با رویکرد زیست محیطی در :
مهندسی انرژی و محیط زیست
مهندسی مکانیکو هوافضا
مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی شیمی، پلیمر و نفت
مهندسی معدن، تونل و علوم وابسته
مهندسی عمران و محیط زیست
بیوانرژی
نانو
و یافته های نوین پژوهشی در مدلسازی، بهینه سازی و
تولید دانش بنیان در علوم و مهندسی با رویکرد حفاظت از محیط زیست

نظرات