پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات

محورهای همایش:

مهندسی کامپیوتر :::

 1. گرایش مهندسی نرمافزار
 2. گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
 3. گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
 4. گرایش مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
 5. گرایش شبکه
 6. گرایش رایانش امن (امنیت)
 7. و سایر موضوعات مرتبط

مهندسی برق :::

 1. گرایش مخابرات
 2. گرایش کنترل
 3. گرایش الکترونیک
 4. گرایش قدرت
 5. گرایش پزشکی(بیوالکتریک)
 6. گرایش مکاترونیک
 7. و سایر موضوعات مرتبط

مهندسی فناوری اطلاعات :::

 1. گرایش تجارت الکترونیکی
 2. گرایش فناوری اطلاعات (IT)
 3. و سایر موضوعات مرتبط

نظرات