کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی

کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی

محورهای کنفرانس:

محورهای ساختمان :

 1. سازه
 2. زلزله
 3. ژئوتکنیک
 4. مدیریت ساخت
 5. نقشه برداری، ژئوماتیک و ژئودزی
 6. سایر زمینه های مرتبط: مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، فناوری و مواد نوین، اخلاق مهندسی

محورهای محیط زیست :

 1. محیط زیست و توسعه پایدار
 2. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 3. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 4. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 5. آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
 6. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
 7. مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
 8. مهندسی آب و فاضلاب
 9. سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS )
 10. روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

محورهای مدیریت مصرف انرژی :

 1. اقتصاد انرژی
 2. فناوری های نوین
 3. انرژی و محیط زیست
 4. انرژی های تجدیدپذیر و پایدار
 5. بهینه سازی صرفه جویی انرژی
 6. برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی
 7. ممیزی و بهینه سازی انرژی
 8. مدیریت انرژی در ساختمان
 9. شبکه های هوشمند و سیستم های نوین اندازی گیری انرژی
 10. ریز شبکه ها، هاب انرژی، منابع تولید همزمان
 11. طراحی ساختارها با رویکرد انرژی صفر و آلودگی صفر
 12. منابع انرژی غیر متعارف و تجدید پذیر
 13. تجاری سازی فن آوری های نوین انرژی
 14. نرم افزارهای محاسباتی (نور، روشنایی، صوت و گرما)
 15. معرفی طرحهای شرکتهای دانش بنیان در راستای اجرای راهکارهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی
 16. نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست

نظرات