دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش(ICIKT۲۰۱۹)

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش(ICIKT۲۰۱۹)

محورهای کنفرانس:

محورهای علمی

 • کاربردها و خدمات الکترونیکی (آموزش، بانکداری، کسبوکار، سلامت، دولت)
 • زمینه های نو و کاربردهای آن (هوش مصنوعی، یادگیری ژرف، زنجیره بلوکی، اینترنت اشیاء، شهر هوشمند، کلان داده ها، ارتباطات نسل ۵)
 • مدیریت دانش، اطلاعات و فرآیندهای سازمانی
 • سیستمهای خبره و سامانههای تصمیمیار
 • مدلسازی کاربر و شخصیسازی خدمات
 • مدیریت کیفیت خدمات و تجربه کاربر
 • حریم خصوصی، مدیریت امنیت اطلاعات و امنیت سایبری
 • دادهکاوی و تحلیل دادهها
 • پردازش زبان طبیعی و کاربردهای آن
 • پردازش چندرسانهای و نهانسازی دادهها
 • رایانش توزیعی، موازی، توری و کوانتومی
 • پردازش و بازیابی وب
 • اقتصاد دیجیتال

نظرات