ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران

محورهای همایش:

هدف کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران ارائه و بحث پیرامون پیشرفتهای اخیر در مورد آلومینیوم است که تمامی جنبههای تولید، فراوری، ساخت، ساختار و خواص و کاربردهای مهندسی آلومینیوم را در برمیگیرد. کارگاههای آموزشی و جلسات فناوری نیز با همکاری شرکتها و سازمانهای داخلی و بینالمللی برگزار میگردد. علاوه بر این در نمایشگاه جانبی کنفراس آخرین محصولات و دستاوردهای شرکتهای داخلی و خارجی عرضه میشود. ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر در موضوعات مختلف از دیگر بخشهای این کنفرانس است. کمیتهی برگزاری کنفرانس از تمامی پژوهشگران و متخصصان برجسته در زمینه علوم فلزی، تولید، فراوری، ساخت و بطور کلی تمامی زمینههای مرتبط با فلز آلومینیوم از ایران و سایر کشورهای جهان برای ارائهی دستاوردهای پژوهشی خود در کنفرانس بینالمللی آلومینیوم دعوت به عمل میآورد. جزییات محورهای کنفرانس به شرح زیر است:

۱- چالشهای جهانی بازار آلومینیوم

۲- پیشرفتهای آینده در محصولات آلومینیومی و کاربرد آنها

۳- فناوری گدازش آلومینیوم
۴- مواد اولیه

۵- خواص فیزیکی

۶- خواص مکانیکی و شکلدهی

۷- ریخته گری و انجماد

۸- بازیافت و محیط زیست

۹- متالورژی پودر

۱۰- جوشکاری و اتصال

۱۱- مواد کامپوزیت

۱۲- مواد پیشرفته

۱۳- مواد دیرگداز

۱۴- خوردگی و رفتار سطح

۱۵- شبیه سازی و اتوماسیون

۱۶- مدیریت مصرف انرژی در صنعت آلومینیوم

نظرات