سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

محورهای کنفرانس:

الف-علوم روانشناسی :

۱.مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی-مشاوره مدرسه-مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)

۲.روانشناسی صنعتی و سازمانی-روانشناسی بالینی-روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان

۳.روانشناسی عمومی-روانشناسی شخصیت-روانشناسی فرهنگی-روانشناسی اسلامی

۴.برنامه ریزی درسی-آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم و تربیت روانشناسی تربیتی

۵.روانشناسی سلامت-سلامت سازمانی-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)

ب- علوم تربیتی:

۱.آموزش و پرورش پیش دبستانی- آموزش و پرورش دبستانی- آموزش و پرورش ابتدایی

۲.تکنولوژی آموزشی- تحقیقات آموزشی- مدیریت آموزشی- برنامه ریزی آموزشی

۳.آموزش و پرورش تطبیقی- آموزش و بهسازی منابع انسانی- آموزش بزرگسالان

۴.مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی- آموزش الکترونیک- برنامه ریزی درسی

۵.رفتار شهروند سازمانی- تعلیم تربیت دینی- اخلاق اسلامی

۶.روش تدریس نوین- پیشرفت تحصیلی

پ-مطالعات فرهنگی

۱.توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها- راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی

۲.جامعه شناسی مسائل فرهنگی ایران- مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه

۳.زیست اخلاق اسلامی-سبک زندگی سالم- کتاب و فرهنگ توسعه

۴.سازگاری اجتماعی و فرهنگی- اخلاق و فرهنگ در پژوهش

۵.فرهنگ ازدواج و خانواده- فرهنگ و رشد اجتماعی

۶.راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه

۷.مطالعات زنان و خانواده -مطالعات جوانان

نظرات