اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی

اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی

مدلسازی ریاضی هنر ترجمه مسائل از یک حوزه کاربردی به زبان ریاضی است. مدلسازیریاضی، نه تنها در علوم طبیعی مانند فیزیک، زیست شناسی، زمینشناسی، هواشناسی و علوم مهندسی مانند علوم رایانه، هوش مصنوعی و غیره کاربرد دارد بلکه در علوم اجتماعی مانند علم اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی نیز کاربرد های گسترده ای دارد. مدلسازیبه پژوهشگران، کمک می کند تا یک سامانه را به صورت سامانه شناسی، تحلیل کرده و رفتار آن را پیش بینی کنند. سیستم دینامیک، مدلآماری، معادله دیفرانسیل، نظریه بازی ها نمونه هایی از مدلسازی ریاضی برای حل مسایل جهان به شمار می روند. در غالب کشورهای توسعه یافته، علم ریاضی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان پایه و بنیان توسعه و پیشرفت از آن یاد می شود. به طوری که در کشورهایی مانند هلند، آلمان، انگلستان و استرالیا، برنامههایدرسی تلفیق شده با مدلسازیریاضی توسعه داده شده است. بنابراین بررسی مسیر حرکت و هدف گذاری کشورهای توسعه یافته نشان می دهد اهمیت دادن به علم ریاضی یکی از دلایل رشد و پیشرفت آنها بوده چرا که این بخش از علم زیربنا و پایه علوم مهندسی است. در سال های اخیر در کشور ما نیز با نهادینه شدن تفکر دانش بنیان و تاکید بر لزوم حصول فناوری، ارزش افزوده و صرفه اقتصادی از علوم دانشگاهی، جایگاه رشته های فنی و مهندسی تثبیت شده است، اما شرایط و جایگاه علم ریاضی چگونه است؟ لذا برگزاری همایش هایی مانند مدلسازیریاضی میتواند در معرفی نقش ریاضیات در پیشرفت سایر علوم تاثیر به سزایی داشته باشد.

محورهای همایش:

 • مدل های ریاضی در سیستم های هوشمند: حمل و نقل، فناوری اطلاعات و …
 • مدلسازی ریاضی در مهندسی: صنایع، مکانیک، برق و کامپیوتر و هوافضا و...
 • مدلسازی ریاضی در علوم پایه: فیزیک، شیمی و زیست شناسی
 • کاربرد هوش مصنوعی در مدلسازی و شبیهسازی
 • کاربردهای مدلسازیریاضی در زنجیره تامین و لجستیک ، مهندسی حمل و نقل و مسیریابی و ترافیک ، مکانیابی
 • مدلسازی ریاضی در مهندسی مالی، برنامهریزی تولید و کنترلموجودیها، مدیریت و کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی
 • بهینهسازی و تصمیم گیری چند معیاره
 • مدلسازی فرآیندهای کسب و کارهای دیجیتالی ، شبکه های اجتماعی و...
 • مدلسازی ریاضی در علوم نانو و فناوری نانو
 • بهینه سازی ترکیبیاتی، نظریهگرافو نظریهبازی
 • مدلسازی مالی و تصمیمسازیبهینه در سیستم های بانکی
 • کاربردهای مدلسازی ریاضی در پزشکی و سلامت
 • مدلسازی ریاضی و شبیهسازی در سیستم های حیاتی ، پردازش تصویر ، مهندسی بافت و...
 • روش های نوین مدلسازی در انرژی های تجدیدپذیر
 • شبیهسازی مونت کارلو
 • مدلسازیریاضی سیستم های دینامیکی خطی و غیر خطی ، سیستم های مکاترونیک
 • تحلیل پوششی داده ها و مدیریت عملکرد
 • کاربرد محاسبات نرم در مدلسازی و بهینهسازی
 • شبیه سازی تصادفی
 • کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مدلسازی و بهینهسازی
 • مدیریت و تحلیل ریسک
 • کنترل بهینه
 • مدیریت تکنولوژی

نظرات