همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین

همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین

محورهاي همايش:

1- اپيدميولوژي طب مكمل و جايگزين در ايران
2- روي كرد نظام سلامت به طب مكمل و جايگزين
3- راهكارهاي ادغام طب مكمل با طب رايج در نظام سلامت
4- مراقبت و درمان با طب سنتي ايران (شامل گياهان داروئي، حجامت و ...)
5- مراقبت و درمان با هوميوپاتي، طب سوزني، يوگا
6- مراقبت و درمان با كايروپراكتين، ماساژ درماني، انعكاس درماني
7- مراقبت و درمان با صوت درماني، تفريح درماني، درمان بر مبناي اعتقادات مذهبي
8- مراقبت و درمان با هيپنوتراپي، تأثير و اصلاح ساختارهاي انرژي
9- روش هاي ديگري كه بر بيماري هاي شايع اثر بخش باشد.
10- مباني فلسفي روش هاي مكمل و جايگزين پزشكي و ويژگي هاي خلاقيت در ابداع اين روش ها

نظرات