همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها

همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها

همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصهها و نقدها ، با هدف شفافسازی و آگاهیبخشی در زمینه معنویتهای نوظهور؛ در ادامه دو هم اندیشی تخصصی است که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با عنوان مقابله با جریانهای معنویتگرای نوظهور با همت قطب تعمیق ایمان دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار گردید. در جمعبندی این هماندیشی که با هدف ایجاد گفتگوی علمی بین متخصصان طراز اول مطالعات معنویت برقرار شد؛ مقرر گردید همایشی را با حضور فعالان این حوزه مطالعاتی و علاقهمندان دیگر رشتههای مطالعاتی در سال ۱۳۹۷ برگزار شود.

مقدمات چنین فعالیتی در سال ۱۳۹۷ فراهم شد و طی جلساتی در قطب تعمیق ایمان دینی، محورهای همایش، اعضای کمیته علمی و اجرایی آن تعیین گردید. اما به دلیل محدودیت زمانی برگزاری همایش به سال ۱۳۹۸ موکول شد. دبیرخانه اجرایی این همایش از ابتدای سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد و تا تیرماه مقدمات اداری و اجرایی این فعالیت طی شد. با راه اندازی سایت همایش در مرداد ماه و شروع اطلاع رسانیها، عملاً این رویداد علمی آغاز به کار کرد. امور علمی و اجرایی این همایش به پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سپرده شده است و طبق برنامه اعلامی آخرین زمان دریافت چکیده مقالات تا تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰ و اصل مقالات تا تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰ میباشد و همچنین همایش در هشتم اسفند ماه در مرکز همایشهای غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

 • گونه شناسی معنویتهای نوظهور؛
 • علل گسترش جریانهای معنوی نوظهور؛
 • آسیبشناسی شیوههای مواجهه با معنویتهای نوظهور؛
 • تکنیکهای عملی موثر برای مواجهه با گسترش معنویتهای نوظهور؛
 • مرز بدعت و نوآوری در معنویت گرایی؛
 • تاثیر معنویتهای نوظهور بر سبک زندگی دینی؛
 • نقش رسانه و فضای مجازی در پیدایش و گسترش معنویتگرایی نوظهور؛
 • نقد معنویتهای نوظهور از دریچه دیگر ادیان؛
 • ریشه های تاریخی معنویتهای نوظهور در ایران و جهان؛
 • جریانشناسی منتقدان معنویتهای نوظهور؛
 • نقش زنان در معنویتهای نوظهور؛
 • گسترش معنویتهای نوظهور از طریق علوم جدید و آسیبشناسی آن؛
 • نقد آموزهها، شخصیتها و جریانهای مطرح در معنویتهای نوظهور؛
 • معنویتهای نوظهور و چالشهای حقوقی آن.

نظرات