پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست

محورهای همایش:​
افق های نوین در حوزه علوم کشاورزی

افق های نوین در علوم شیلات و آبزیان
صید و بهره برداری- تکثیر وپرورش آبزیان
بهداشت و بیماریهای آبزیان

افق های نوین در علوم دام و دامپزشکی
تغذیه دام و طیور- بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام وطیور

افق های نوین در تولیدات گیاهی
گیاهشناسی و گیاهان دارویی
علوم زراعت و اصلاح نباتات
مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

افق های نوین در مدیریت ، ترویج و اقتصاد کشاورزی
تحقیقات ، آموزش ، اقتصاد و ترویج کشاورزی
بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای

افق های نوین در حوزه علوم منابع طبیعی


افق های نوین در علوم جنگل و مرتع
علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
سیاست گذاری و مدیریت منابع جنگلی

افق های نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

آبیاری و زهکشی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

افق های نوین در علوم بیابان و بیابان زدایی
بیابانزایی ، فرسایش بادی و ریز گردها
ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

افق های نوین در حوزه علوم محیط زیست

افق های نوین در حوزه محیط زیست انسانی:
آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
مدیریت پسماند و بازیافت
مهندسی آب و فاضلاب

افق های نوین در حوزه محیط زیست طبیعی:
مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

نظرات