هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

محورهای همایش

  • پزشکی ودندان پزشکی
  • پیراپزشکی
  • پرستاری ومامایی
  • بهداشت واپیدمیولوژی
  • آسیب های روانی واجتماعی
  • گیاهان دارویی وطب سنتی
  • میکروبیولژی بالینی
  • فناوری در سلامت

نظرات